Podręczniki

Szkolne zestawy podręczników na rok szkolny 2016/2017 w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu:

 

Klasa I Wykaz podręczników do klasy I
Klasa II Wykaz podręczników do klasy II
Klasa III Wykaz podręczników do klasy III

Podręczniki do klas I i II gimnazjum kupowane są przez szkołę w ramach dotacji. Rodzice kupują we własnym zakresie tylko podręcznik do religii.

Podręczniki do klas III kupowane są przez rodziców we własnym zakresie.