Projekt E-belfer

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTETU IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.4 ” Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” w woj. lubelskim gimnazjum nasze realizowało projekt: „E- belfer - przygotowanie nauczycieli Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”.

Czytaj więcej: Projekt E-belfer

Projekt "Uczeń z klasą"

Projekt „Uczeń z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z Gimnazjum w Starym Zamościu”. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Projekt "Uczeń z klasą"