Dostawa pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjum w Starym Zamościu

Informujemy, że na platformie Baza konkurencyjności - Fundusze Europejskie zamieszczone zostało ogłoszenie dotyczące zamówienia na Dostawę pomocy dydaktycznych w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gimnazjum w Starym Zamościu.

Informacje szczegółowe znajdują się na poniższej stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067556